cat-right
 

Judo gyermekeknek

Judo gyermekeknek

Általánosságban a Judo-ról és az öt alapelvről:

A JUDO ÖT ALAPELVE:

Az első egy aranyigazság, amely kimondja, hogy az embernek gondos figyelmet kell fordítania az önmaga és a többiek közötti viszonyra. Vegyünk egy példát; mielőtt támadást indítunk, meg kell figyelnünk ellenfelünk súlyát, felépítését, erős pontjait, vérmérsékletét, stb. Tisztában kell lennünk saját erősségeinkkel és gyengéinkkel is és szemünknek kritikusan fel kell mérnie a környezetet. Azokban az időkben, amikor a mérkőzések szabadban zajlottak, meg kellett vizsgálni a terepet a szikladarabok, mélyedések, vágatok és ehhez hasonlók szempontjából. A dojóban a falakat, az ott tartózkodó személyeket és más lehetséges akadályokat kell szemügyre venni. Ha az ember gondosan megfigyelt mindent, természetes módon adódik, hogy miként tudja legyőzni ellenfelét.

  • A második pont, amelyet tárgyalnunk kell, a kezdeményezés megszerzése. A szellemi küzdősportok szakértői, mint például a sakkozók vagy go játékosok alkalmazzák a kényszerítő húzások stratégiáját, olyan lépéseket tesznek, amelyekre a másik játékos kénytelen megadott módon lépni. Ez az elv egyértelműen alkalmazható a judoban éppúgy, mint a mindennapi életben.
  • A harmadik pont tömören így hangzik: Mérlegelj körültekintően, cselekedj határozottan! A mondat első fele szorosan kapcsolódik a fenti első ponthoz, vagyis egy technika végrehajtása előtt aprólékosan értékelnünk kell ellenfelünket. Ha ezt megtettük, a mondat második felét már automatikusan meg tudjuk valósítani. A határozott cselekvés azt jelenti, hogy nem habozunk és nincsenek mellékgondolataink.
  • A negyedik miután szó esett a végrehajtásról, a leállással kapcsolatban szeretnék tanácsot adni. Ezt nagyon egyszerűen ki lehet fejezni. Amikor elértünk az előre kitűzött pontig, ideje, hogy befejezzük a technikát, vagy bármi egyebet.
  • Az ötödik és utolsó pont magát a judo lényegét érinti. Ebben a mondásban fogalmazódik meg: Menj utadon töretlenül, a győzelem ne tegyen elbizakodottá, a vereség ne törjön le. Akkor se feledkezz meg az óvatosságról, ha minden csendes körülötted, és akkor se bénítson meg a rémület, ha nyilvánvaló veszély fenyeget. Beleértendő ebbe az a figyelmeztetés is, hogy ha hagyjuk magunkat félrevinni a sikerektől, a győzelmeket elkerülhetetlenül vereségek fogják követni. Azt is jelenti, hogy állandóan harcra késznek kell lenni – még egy győzelem elérése utáni pillanatban is. Akár csendes, akár zavarosan kavargó a környezetünk, mindig képesnek kell lennünk, hogy minden rendelkezésünkre álló eszközt fel tudjunk használni célunk elérésére.

Készítette: Nyakó László

ny. r. alezredes

Amennyiben kedvet kapott Ön vagy gyermeke a Judo harcművészet elsajátítására szeretettel várjuk Judo óráinkon!

  3151 megtekintés